Development

Development Search Tools

Happy People, Happy Profits.

De (financieel) best presterende organisaties hebben vaak één ding gemeen. Ze besteden significant meer aandacht aan het belang van werknemers en klanten. Door te investeren in de mindset van mensen borgen ze hun eigen continuïteit. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat bevlogen mensen maar liefst 16% winstgevender zijn. Maar organisaties kunnen nog veel meer doen om met minder mensen meer te bereiken. Bijvoorbeeld door de interactie met elkaar actief te initiëren en te stimuleren. Hoe dan ook, de succesfactoren zijn – kort gezegd – het realiseren van de optimale gemeenschappelijke mindset, devotie en toewijding in de dagelijkse praktijk. Kijk, dan hebben we het over MVO 2.0: over Mentale Verandering Organisaties.

Hoe werkt dat?

Comformation heeft hiervoor een aantal doelgerichte instrumenten en programma’s ontwikkeld en faciliteert en begeleidt opdrachtgevers bij de inzet en uitvoering hiervan.

Een aantal toepassingsgebieden:

1. De reorganisatie

De reorganisatie

 

De huidige crisis leidt ertoe dat veel organisaties moeten herstructureren. Een efficiencyslag moeten maken. Organisaties, teams en afdelingen moeten het met minder mensen doen. Maar ondertussen blijft de lat wel op dezelfde hoogte liggen en moet soms zelfs nog een tikkeltje hoger. Met welke mensen van de huidige bezetting kun je dit realiseren? Hoe selecteer je deze mensen en wat zijn criteria (naast geldende HR-afspraken)? Kortom, hoe geef je de nieuwe organisatie optimaal vorm?

 

Comformation kijkt naar en denkt altijd vanuit de kracht van mensen. Of liever nog: de kracht van teams. Wie versterken elkaar en vullen elkaar aan? We helpen organisaties en teams om persoonlijkheid, interesses, ambities en devotie van individuele werknemers in kaart te brengen en te analyseren, waardoor inzichtelijk wordt gemaakt hoe een reorganisatie het beste vorm kan krijgen.

2. Strategische projectaanpak / teamsamenstelling

Strategische projectaanpak / teamsamenstelling

 

Mensen stimuleren mensen. Werknemers zijn geen losse individuen die toevallig samenwerken. Als ze elkaar versterken en als ze dus complementair aan elkaar zijn, dan zorgt dat voor meerwaarde, betere resultaten en prestaties. Op korte en lange termijn. Maar wat is dan precies die juiste mix van competenties, ambities, persoonlijkheden en devotie? En moet een team zo goed mogelijk op een strategisch traject of project afgestemd zijn?

 

Comformation inventariseert wat gedaan moet worden en brengt de juiste mensenmix in kaart o.a. met behulp van MBTI en de devotie-indicator. Zo bouwen we samen sterke complementaire teams. Efficiëntere en effectievere teams.

3. Meer doen met minder mensen

Meer doen met minder mensen

 

Veel organisaties moeten steeds meer doen met minder mensen. Het verhogen van de productiviteit staat niet voor niets hoog op de agenda. Dan is het goed te weten dat ‘devoted’ mensen een stuk efficiënter werken. Deze zijn meer betrokken, ze vooral bezig met het belang van de organisatie en de klant, ze zijn mentaal en fysiek gezond en ze hebben werk en privé in balans. Onderzoek laat zelfs zien dat ‘devoted’ werknemers 16% winstgevender zijn…

 

Comformation kan (samen met u) de devotie in uw organisatie in kaart brengen, beïnvloeden en vergroten. Hoe? Met behulp van de devotie-indicator krijgt u snel inzicht in verbeterpunten op het gebied van bevlogenheid, organisatie en klantrelatie. Waarna gericht actie kan worden ondernomen.

4. Van product- naar klantgericht

Van product- naar klantgericht

 

Allemaal willen we klantgericht werken. Mooie woorden, maar er wordt vaak te makkelijk over gedacht. Want zo’n transformatie vraagt nogal wat van iedereen: het ontwikkelen van een visie, aanpassingen op het vlak van beleid, bedrijfsprocessen, structuur en cultuur. En hiervoor zijn uiteraard ook mensen nodig die snappen hoe dat werkt. Welke mensen dat zijn? Het zijn die mensen binnen de organisatie die met hart en ziel het klantbelang willen dienen. Mensen met inlevingsvermogen. Wij noemen ze ‘devoted’ mensen en zij zorgen op hun beurt voor ‘devoted’ klanten. En dus voor meer winst.

 

Comformation faciliteert en begeleidt. We brengen het geheel in kaart met behulp van de devotie-indicator, zowel op persoons-, organisatie- en klantniveau. We analyseren de resultaten en ondersteunen bij het benoemen en uitvoeren van verbeterprogramma’s.

 

Weten hoe u devotie in uw organisatie kunt stimuleren? Wij nemen graag contact met u op!

Nieuws