Met betrokken teams versla je de concurrentie!

Henry Ford was een zeer succesvol ondernemer. Hij was uitvinder van de lopende band. Daardoor denk je misschien dat hij het menselijke aspect van de werkvloer minder hoog achtte. Het tegendeel is waar. Hij heeft heel waardevolle dingen gezegd over het belang van goede teams.

“Als je de juiste mensen bij elkaar brengt en in staat bent om ze bij elkaar te houden, en ze ook goed kunt laten samenwerken, dan heb je de essentie voor succes te pakken”, zo luidde zijn stelling.

Zijn hypothese is inmiddels met veel kennis en onderzoek onderbouwd.
Wanneer je een team hebt, waarin mensen doen waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en waardoor ze gedreven worden, gesteund door onderling vertrouwen, dan krijg je emotioneel betrokken medewerkers. Dat leidt tot teams die effectiever, efficiënter en innovatiever zijn in hun output.

Daardoor bereik je een hogere productiviteit, een hoger rendement en continuïteit van de organisatie. Onder die omstandigheden kun je meer bereiken met minder mensen. Dat geeft je een voorsprong op de concurrentie. Je goede mensen blijven dan makkelijker bij je en ze spannen zich graag extra in, op momenten dat het nodig is. Dat straalt uit richting de klant. Het zorgt voor enthousiasme en vertrouwen bij jouw opdrachtgevers.

Er zijn veel aspecten waar je op moet letten om het goede team te bouwen. Om te beginnen: hoe zit het met de betrokkenheid van je medewerkers?
Vertellen ze graag over jouw organisatie en praten ze thuis over hun werk? Hebben mensen vertrouwen in de teams waarin ze werken en in de organisatie? Weet je hoe mensen hun eigen werkplek en de eigen organisatie ervaren?
Doen ze het voor het geld of omdat ze er plezier in hebben? Hebben ze het gevoel dat ze iets kunnen bijdragen en iets kunnen bereiken dat gewaardeerd wordt? Worden ze gemotiveerd om hun eigen beslissingen te nemen?

Je kunt dat proberen te achterhalen via een Medewerkertevredenheidonderzoek. Vaak vertelt dat niet het hele verhaal en heb je meer concrete handvatten nodig die helpen om als organisatie te kunnen sturen op betrokkenheid.

Wij hanteren meerdere methodieken die ons helpen om in te schatten of er een  juiste match is tussen een nieuwe medewerker en de werkomgeving. Op lange termijn is dat voor iedereen goed; voor de kandidaat, het team en de organisatie.
Veel mensen zullen nu denken: de ideale wereld bestaat niet. Wij moeten het doen  met de mensen die al in een organisatie werkzaam zijn, daar moeten we de teams mee samenstellen.
Dat is helemaal waar. Maar ook in bestaande teams en organisaties is veel winst te boeken door uit te zoeken waar mensen het beste tot hun recht komen, het meest betrokken zullen zijn en dus het meeste bijdragen aan het team en de eigen organisatie.

Een team van zeer betrokken mensen, die in staat zijn om bedrijfsspecifieke kennis te ontwikkelen die moeilijk door de concurrent kan worden gekopieerd, geeft een enorm positief effect in alle richtingen. Het levert spin-offs voor uw eigen mensen, uw eigen organisatie, uw klanten en uw resultaten.

U begrijpt dat wij Henry Ford als een echte ziener beschouwen; zijn stelling staat nog steeds als een huis. Het is een mooi fundament wat leidt tot succes.

Wij gaan graag met u het Gesprek aan hoe u effectieve en efficiënte teams realiseert, hoe u komt tot het verbeteren van de resultaten van uw organisatie?

Wij horen graag hoe u hier tegenaan kijkt en wat u hiervan vindt! Reageer hier !

 

Zoeken